• Mail Us On
  • contact@endocrinesocietyindia.org
  • Contact Us
  • +91 8897022720

Oration Awardees

Year MMS Ahuja Oration PN Shah Oration Subhash Mukherjee Oration Anil R Sheth Awardee
2023 Sandeep K Mathur Sujoy Ghosh Mohd Ashraf Ganie 1. Saba Memon
2. Rimesh Pal
2022 SV Madhu Narendra Kotwal Anurag Lila 1. Soham Mukherjee
2. Aasim Maldar
2021 Sarita Bajaj Satinath Mukhopadhyay Anirban Majumdar 1. Deepak Khandelwal
2. Beatrice Anne
2020 Nikhil Tandon C.V Harinarayan Pinaki Dutta 1. Nitin Kapoor
2. Yashdeep Gupta
2019 Jamal Ahmed Rama Walia Ashutosh Halder 1. Riddhi Dasgupta
2.Anurag Lila
2018 Raman Kumar Marwahah Nihal Thomas Arpandev Bhattacharya
2017 Mala Dharmalingam Thomas Paul Tushar Bandgar 1. V Srinagesh
2016 Pankaj Shah Jayanthy Ramesh Sanjay Bhadada 1. Deep Dutta
2015 Ambrish Mithal KM Suryanarayana
2014 Satinath Mukhopadhyay Ravinder Goswami Col. MK Garg
2013 Nalini Shah Simon Rajaratnam KD Modi
2012 Nihal Thomas Mala Dharmalingam Anand Kumar
2011 Eesh Bhatia Gen. RK Marwah AG Unnikrishnan 1. Rana Bhattacharjee
2010 SK Singh Sanjay Bhadada PP Verma
2009 CV Harinarayan Krishna Seshadri
2008 Nikhil Tandon 1. Ganesh HK
2007 Ambrish Mithal 1. KVS Harikumar
2. Rajesh Rajput
2006 RK Marwaha 1. Pramila Kalra